Přejít k hlavnímu obsahu
Obrázek
sg

Profil společnosti

SLÁDEK GROUP, a.s. je stavební a developerská společnost se sídlem v Benešově, která provádí stavební díla pro soukromý a veřejný sektor a zároveň zajišťuje vlastní developerské projekty. V současné době disponuje kapacitou cca 130 kmenových zaměstnanců, kteří realizují pozemní stavby bytové, občanské, administrativní, průmyslové a stavby vodohospodářské včetně liniové infrastruktury a v rámci developerských projektů staví byty a komerční prostory v atraktivních lokalitách Prahy, Středočeského a Západočeského kraje.

Hlavním cílem společnosti SLÁDEK GROUP, a.s. je finanční stabilita a jasná, transparentní politika přístupu k investorům – garance cen, kvality a lhůty realizace jednotlivých staveb. SLÁDEK GROUP, a.s. je profesionálním a seriózním partnerem pro zdárnou realizaci vašich investičních záměrů. Investoři jsou hodnotitelé naší práce, proto naším hlavním cílem je spokojený investor.

Kontaktujte nás

V roce 1991 byla založena stavební firma Ing. Jan Sládek podnikající jako fyzická osoba, která v době svého vzniku zaměstnávala 2 pracovníky. V průběhu dalších let narůstal nejen počet zaměstnanců, ale i obrat firmy, přidaná hodnota na pracovníka a aktiva firmy. Investice směřovaly zejména do nových technologií (např. systémy velkoplošného bednění PERI) a byly realizovány zakázky pro státní i soukromý sektor.

Důležitým obdobím pro další rozvoj firmy, byl rok 1997, kdy stavební firma Ing. Jan Sládek převzala stavební společnost Benešovské stavby a.s., která byla ve značných finančních problémech a trpěla absolutním nedostatkem zakázek. Byla okamžitě provedena restrukturalizace společnosti, kompletní obměna statutárních orgánů a vedení společnosti, převod pracovníků, zakázek a v neposlední řadě změna obchodního jména na SLÁDEK, a.s. Přes všechny tyto změny, které musely být provedeny v nesmírně krátkém časovém období a byly doprovázeny výrazně zhoršeným ekonomickým prostředím, které bylo charakteristické poklesem investic a přebytkem dodavatelské kapacity, vykázala společnost velmi úspěšné ekonomické výsledky.

Stabilizovanou pozici společnosti potvrdily i následující roky, ve kterých bylo opětovně dosaženo velmi dobrých ekonomických ukazatelů a společnost získala významné zakázky jak v soukromém tak i ve státním sektoru.

Dalším významným krokem k posílení společnosti  byla realizace fúze společností Stavební izolace Kutná Hora, a.s., SLÁDEK INVEST, a.s. a SLÁDEK, a.s. Provedená fúze umožňuje další optimální rozvoj společnosti pod novým názvem SLÁDEK GROUP, a.s. a upevňuje její postavení.

V průběhu let 2003 a 2004 se společnost SLÁDEK GROUP, a.s. začala zabývat vyhledáváním a přípravou developerských projektů. Podařilo se získat řadu kvalitních pozemků určených územním plánem na bytovou výstavbu a občanskou vybavenost a to nejen v Benešově, ale i jiných lokalitách v bezprostřední blízkosti hlavního města.

Společnost má zavedeny a udržovány integrované systémy managementu ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2008.

V portfoliu realizovaných staveb je i Nominace na titul Stavba roku za realizaci stavby Hotel Karlov, Benešov u Prahy.

Společnost systematicky investuje do dalšího rozvoje, aplikování nových technologií a zkvalitňování poskytovaných služeb.

Dlouhodobě budovaná finanční stabilita a spolehlivost umožňuje i v dalších letech zahájení a úspěšné dokončení nových developerských projektů, které mají společného jmenovatele a těmi jsou důvěra a spokojenost klientů.
V souběhu s těmito developerskými projekty se společnost i nadále podílí na výstavbě zakázek pro soukromý a státní sektor.

V průběhu existence firmy se optimalizovala organizační struktura a vytvořil vysoce profesionální a výkonný tým lidí, který zajišťuje a rozvíjí postavení společnosti na stavebním trhu. Vedení společnosti si uvědomuje, že jedině podpora rozvoje odborných znalostí svých zaměstnanců umožní další rozvoj společnosti v obtížném konkurenčním prostředí stavebního trhu, o tom svědčí skutečnost, že  ve společnosti pracuje 14 autorizovaných techniků a inženýrů.

SLÁDEK GROUP, a.s. sponzoruje řadu veřejně prospěšných aktivit. Společnost je připravena i nadále se významně podílet svou měrou na rozvoji a veřejném životě města Benešova a okolní oblasti.

Představenstvo
 • Ing. Jan Sládek
 • předseda představenstva
 • generální ředitel
 • Ing. Daniel Kukura
 • místopředseda představenstva
 • výrobní ředitel
 • Pavel Mošanský 
 • člen představenstva
 • ředitel investic a správy majetku
Dozorčí rada
 • Ing. Klára Křivohlavá 
 • předseda dozorčí rady
 • Jan Sládek
 • místopředseda dozorčí rady
 • Ivana Sládková
 • člen dozorčí rady

Obrázek
Služby pro investory
Obrázek
Developerské projekty
Obrázek
Doprava a těžká technika
Obrázek
Železobetonové konstrukce
Obrázek
Obkladačské práce
Obrázek
Stavební zámečnictví
Obrázek
Malířské a natěračské práce
Obrázek
Stavebniny INKOR

Obrázek
Dělnické profese
 • Hledáme: 
  • Tesaře
  • Zedníka
  • Montéra systémových bednění (PERI)
  • Izolatéra
  • Obkladače
  • Sádrokartonáře
  • Malíře a natěrače
  •  
 • Kvalifikace: Absolventi SOU a OU stavebních
  •  
 • Nabízíme: Zajímavou práci v perspektivním kolektivu, možnost získání praktických pracovních zkušeností na stavbách středního a velkého rozsahu, kvalifikační růst, perspektivu dlouhodobého zaměstnání, motivační finanční ohodnocení.
  •  
 • Místo pracoviště: Střední Čechy
  •  
 • Nástup dle dohody
 •  
 • Nabídky očekáváme na adrese:
  SLÁDEK GROUP, a.s.
  Jana Nohy 1441
  256 01 Benešov
 •  
 • Kontakt:
  František Laštovka - vedoucí výroby
  gsm: +420 606 628 837
  email: lastovka@sladekgroup.cz
Obrázek
Doprava a těžká mechanizace
 • Hledáme: 
  • Řidiče skupin C, D, E
  • Strojníka
  • Jeřábníka
  •  
 • Nabízíme: Zajímavou práci v perspektivním kolektivu, možnost získání praktických pracovních zkušeností, kvalifikační růst, perspektivu dlouhodobého zaměstnání, motivační finanční ohodnocení.
  •  
 • Místo pracoviště: Střední Čechy
 •  
 • Nástup dle dohody
 •  
 • Nabídky očekáváme na adrese:
  SLÁDEK GROUP, a.s.
  Jana Nohy 1441
  256 01 Benešov
 •  
 • Kontakt:
 • Petr Beránek - vedoucí dopravy a těžké mechanizace
 • gsm: +420 606 337 325
 • email: beranek@sladekgroup.cz

Stavební úpravy pro úsporu energie v budovách společnosti SLÁDEK GROUP, a.s., haly I a haly II

 

Stavební úpravy pro úsporu energie v budovách společnosti SLÁDEK GROUP, a.s.

Energetické úspory v objektu společnosti SLÁDEK GROUP, a.s.
 • Název projektu: Energetické úspory v objektu společnosti SLÁDEK GROUP, a.s.
 • Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/15_010/0002578
 • Popis projektu:

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Cílem projektu je provést soubor energetických úprav, které významně zlepší parametry budovy Křižíkova 2111, Benešov, a to z hlediska technického stavu, vlivu na životní prostředí, ale také vlivu na pracovní prostředí všech pracovníků. Souvisejícími cíli je snížení emisí znečišťujících látek do ovzduší, snížení úniku tepla a dosažení úspory provozních nákladů. V projektu dojde k zateplení obálky budovy, střechy a výměně otvorových výplní. Součástí projektu je využití vlastního stavebního dřevěného odpadu, který bude s pomocí nově koupeného štěpkovače přeměněn na dřevoštěpku a hospodárně využit v kotli na biomasu k vytápění vlastní budovy. Realizace projektu je stanovena od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2018

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Evropská unie