Profil společnosti

PROFIL SPOLEČNOSTI

SLÁDEK GROUP, a.s. je stavební a developerská společnost se sídlem v Benešově, která provádí stavební díla pro soukromý a veřejný sektor a zároveň zajišťuje vlastní developerské projekty. V současné době disponuje kapacitou cca 170 kmenových zaměstnanců, kteří realizují pozemní stavby bytové, občanské, administrativní, průmyslové a stavby vodohospodářské včetně liniové infrastruktury a v rámci developerských projektů staví byty a komerční prostory v atraktivních lokalitách  Prahy, Středočeského a Západočeského kraje.

Hlavním cílem společnosti SLÁDEK GROUP, a.s. je finanční stabilita a jasná, transparentní politika přístupu k investorům – garance cen, kvality a lhůty realizace jednotlivých staveb.

SLÁDEK GROUP, a.s. je profesionálním a seriózním partnerem pro zdárnou realizaci vašich investičních záměrů.

Investoři jsou hodnotitelé naší práce, proto naším hlavním cílem je spokojený investor.

HISTORIE SPOLEČNOSTI

V roce 1991 byla založena stavební firma Ing. Jan Sládek podnikající jako fyzická osoba, která v době svého vzniku zaměstnávala 2 pracovníky. V průběhu dalších let narůstal nejen počet zaměstnanců, ale i obrat firmy, přidaná hodnota na pracovníka a aktiva firmy. Investice směřovaly zejména do nových technologií (např. systémy velkoplošného bednění PERI) a byly realizovány zakázky pro státní i soukromý sektor.

Důležitým obdobím pro další rozvoj firmy, byl rok 1997 ,kdy stavební firma Ing. Jan Sládek převzala stavební společnost Benešovské stavby a.s., která byla ve značných finančních problémech a trpěla absolutním nedostatkem zakázek. Byla okamžitě provedena restrukturalizace společnosti, kompletní obměna statutárních orgánů a vedení společnosti, převod pracovníků, zakázek a v neposlední řadě změna obchodního jména na SLÁDEK, a.s. Přes všechny tyto změny, které musely být provedeny v nesmírně krátkém časovém období a byly doprovázeny výrazně zhoršeným ekonomickým prostředím, které bylo charakteristické poklesem investic a přebytkem dodavatelské kapacity, vykázala společnost velmi úspěšné ekonomické výsledky.

Stabilizovanou pozici společnosti potvrdily i následující roky, ve kterých bylo opětovně dosaženo velmi dobrých ekonomických ukazatelů a společnost získala významné zakázky jak v soukromém tak i ve státním sektoru.

Dalším významným krokem k posílení společnosti  byla realizace fůze společností Stavební izolace Kutná Hora, a.s., SLÁDEK INVEST, a.s. a SLÁDEK, a.s. Provedená fůze umožňuje další optimální rozvoj společnosti pod novým názvem SLÁDEK GROUP, a.s. a upevňuje její postavení.

V průběhu let 2003 a 2004 se společnost SLÁDEK GROUP, a.s. začala zabývat vyhledáváním a přípravou developerských projektů. Podařilo se získat řadu kvalitních pozemků určených územním plánem na bytovou výstavbu a občanskou vybavenost a to nejen v Benešově, ale i jiných lokalitách v bezprostřední blízkosti hlavního města.

Společnost má zavedeny a udržovány integrované systémy managementu ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2008.

V portfoliu realizovaných staveb je i Nominace na titul Stavba roku za realizaci stavby Hotel Karlov, Benešov u Prahy.

Společnost systematicky investuje do dalšího rozvoje, aplikování nových technologií a zkvalitňování poskytovaných služeb.

Dlouhodobě budovaná finanční stabilita a spolehlivost umožňuje i v dalších letech zahájení a úspěšné dokončení nových developerských projektů, které mají společné jmenovatele a těmi jsou důvěra a spokojenost klientů.
V souběhu s těmito developerskými projekty společnost i nadále podílí na výstavbě zakázek pro soukromý a státní sektor.

V průběhu existence firmy se optimalizovala organizační struktura a vytvořil vysoce profesionální a výkonný tým lidí, který zajišťuje a rozvíjí postavení společnosti na stavebním trhu. Vedení společnosti si uvědomuje, že jedině podpora rozvoje odborných znalostí svých zaměstnanců umožní další rozvoj společnosti v obtížném konkurenčním prostředí stavebního trhu, o tom svědčí skutečnost, že  ve společnosti pracuje 14 autorizovaných techniků a inženýrů.

SLÁDEK GROUP, a.s. sponzoruje řadu veřejně prospěšných aktivit. Společnost je připravena nadále se významně podílet svou měrou na rozvoji a veřejném životě města Benešova a okolní oblasti.

PŘEDSTAVENSTVO A DOZORČÍ RADA

Představenstvo SLÁDEK GROUP, a.s.

Ing. Jan Sládek - předseda představenstva
Ing. Daniel Kukura - místopředseda představenstva
Pavel Mošanský - člen představenstva

Dozorčí rada SLÁDEK GROUP, a.s.

Ing. Klára Křivohlavá - předseda dozorčí rady
Jan Sládek - místopředseda dozorčí rady
Ivana Sládková - člen dozorčí rady