Energetické úspory v objektu společnosti SLÁDEK GROUP, a.s.

  • Název projektu: Energetické úspory v objektu společnosti SLÁDEK GROUP, a.s.
  • Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/15_010/0002578
  • Popis projektu:

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Cílem projektu je provést soubor energetických úprav, které významně zlepší parametry budovy Křižíkova 2111, Benešov, a to z hlediska technického stavu, vlivu na životní prostředí, ale také vlivu na pracovní prostředí všech pracovníků. Souvisejícími cíli je snížení emisí znečišťujících látek do ovzduší, snížení úniku tepla a dosažení úspory provozních nákladů. V projektu dojde k zateplení obálky budovy, střechy a výměně otvorových výplní. Součástí projektu je využití vlastního stavebního dřevěného odpadu, který bude s pomocí nově koupeného štěpkovače přeměněn na dřevoštěpku a hospodárně využit v kotli na biomasu k vytápění vlastní budovy. Realizace projektu je stanovena od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2018

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.